Współpraca Filharmonii Sudeckiej z Narodową Filharmonią Białorusi

W siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu odbyło się robocze spotkanie poświęcone założeniom realizacji projektu współpracy Filharmonii Sudeckiej z Narodową Filharmonią Republiki Białoruś oraz organizacji współpracy pomiędzy tymi instytucjami kultury w 2016 r.
Działanie prowadzone będzie w ramach projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami strategicznymi projektu będzie Oddział Wałbrzyski SWP-W oraz Białoruskie Centrum Kultury w Warszawie.