Wspólne inicjatywy

W dniu 21.11.2014 r. w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie Prezesa Józefa Brylla z Starszym Radcą Ambasady Białorusi w Polsce Panem Anatolem Kotowem, Radcą Ambasady – Dyrektorem Białoruskiego Centrum Kulturalnego Panem Eduardem Szwajko oraz dr hab. Józefem Tymanowskim z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania uzgodniono kwestie przygotowania i przeprowadzenia Konferencji pod roboczym tytułem „Polska i Białoruś we współczesnej Europie. Razem czy osobno?”, której przeprowadzenie zaplanowano na kwiecień 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorami konferencji będą Ambasada Białorusi w Warszawie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenie Polska-Białoruś. Omówiono propozycję udziału organizatorów oraz przygotowania wydawnictwa po konferencji. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2015 roku.