Spotkanie z nowym radcą ambasady Kazachstanu

4 listopada w Domu Przyjaźni odbyło się robocze spotkanie z rozpoczynającym swoja misję w Polsce Radcą Ministrem Ambasady Kazachstanu w Polsce dr Muratem Zhakypbekovem. W rozmowie udział wzięli: prezes Józef Bryll, wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński, dyrektor biura – Zbigniew Bereza; prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” – Władysław Sokołowski oraz prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Piotr Guzowski. Przedstawiciele organizacji poinformowali gościa o różnorodnych działaniach podejmowanych dotychczasowych na rzecz popularyzowania problematyki Kazachstanu i współpracy z nim w polskim społeczeństwie. Podawano przykłady konkretnych inicjatyw i projektów, które mogą być kontynuowane w następnych latach. Zaproponowano, aby na rok 2015 przyjąć plan wspólnych przedsięwzięć ambasady i naszych organizacji. Ważnym elementem takiego planu mogłaby być wizyta prezydenta Kazachstanu w Polsce, na którą czekamy od kilku lat. Radca M. Zhakypbekov opowiedział o swojej dotychczasowej drodze zawodowej i karierze dyplomatycznej. Pozytywnie odniósł się do zgłaszanych propozycji, w tym planu wspólnych przedsięwzięć. Doświadczenia Polski są w Kazachstanie bacznie obserwowane, a pozytywne doświadczenia stanowią inspirację do ich wdrażania w lokalnej praktyce (np. rola i programy działań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw).