Ważne spotkanie

W dniu 21 listopada Prezes SWP- W Józef Bryll spotkał się w siedzibie naszego Stowarzyszenia z Panem dr Muratem Zhakypbekovem zastępcą Ambasadora Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem spotkania było omówienie przedsięwzięć, które Stowarzyszenie planuje zrealizować wspólnie z Ambasadą Kazachstanu w ostatnim kwartale br oraz w roku 2015. Uzgodniono termin spotkania aktywu, członków i sympatyków SWP-W z J.E. Ambasadorem Kazachstanu na dzień 4 grudnia br. Tematem przewodnim wspomnianego spotkania będzie Orędzie Prezydenta Kazachstanu Pana Nursułtana Nazarbajewa. Wśród planowanych przedsięwzięć na rok przyszły znalazły się m.in. konferencja z udziałem przedstawicieli Asamblei Narodów Kazachstanu. Będzie to okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem samej struktury oraz jej roli w zaspokojeniu praw i potrzeb wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących w Republice Kazachstanu. W 2015 roku przypada 550 lecie Państwowości Kazachskiej. W związku z tą rocznicą Ambasada, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Stowarzyszenie „ Mój Kazachstan” zorganizują konferencję naukową poświęconą temu tematowi. Przygotowany zostanie także wykaz imprez na 2015 rok.