Wspieramy Ukrainę – pierwsza lekcja

W dniu  26 czerwca br. w sali wykładowej na Marszałkowskiej 115 pierwsza grupa  osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy w wyniku konfliktu rozpoczęła naukę języka angielskiego. Dla uczestników zorganizowano dwie grupy, dla których zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki. Pierwszą grupę przywitali w imieniu organizatorów Prezes  Mazowieckiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll.

Zajęcia prowadzić będzie ks. dr Jim Bowden z Teksasu. Zainteresowanie nauką języków wśród osób przybyłych z Ukrainy jest bardzo duże. Nasze Stowarzyszenie aktywnie włączyło się do realizacji tego wspaniałego projektu zwiększającego szansę na pogłębienie znajomości języka oraz na rozwiązanie problemów kontynuacji pobytu w Polsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają pomoc dla Ukrainy.