Wspieramy Ukrainę

Wspieramy Ukrainę – Inauguracja projektu nauczania języka polskiego i angielskiego, dedykowanego uchodźcom z Ukrainy

Od pierwszych chwil po agresji Rosji na Ukrainę członkowie i sympatycy   Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód realizują projekt „Wspieramy Ukrainę”. Wiele inicjatyw naszego Stowarzyszenia zamieszczonych jest na stronie www.swpw.eu. W związku z dużym zainteresowaniem wśród uchodźców nauką języka polskiego i angielskiego przystąpiliśmy jako partner do współorganizacji kursów językowych. We współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą w ramach inkubatora , który wspiera Ukraińców na polskim rynku pracy  realizowana będzie nauka języka polskiego i angielskiego dla osób, które przyjechały do Polski w wyniku konfliktu. 20 maja w gościnnej Sali Ordynariatu Polowego przy Katedrze Wojska Polskiego odbyło się oficjalne otwarcie nauki języków. W inauguracji projektu udział wzięli zgłoszeni kursanci, przedsiębiorcy, media, partnerzy projektu a prowadził ją Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk. Do siedziby Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na Marszałkowską 115 zaprosił kursantów uczestniczący w inauguracji prezes SWP- W Józef Bryll. Nasze Stowarzyszenie współorganizując naukę  zapewnia salę wykładową do przeprowadzenia kursu. W inauguracji uczestniczył aktywnie ks. dr Jim Bowden  – wolontariusz w nauczaniu języka angielskiego, którego sponsoruje Społeczność Denison w Teksasie i Waples Memoriał United Methodist Church.

Informacje organizacyjne zakończyły spotkanie. Prosimy o dalsze wspieranie naszych działań na rzecz obywateli Ukrainy.