Pierwszy DZIEŃ WYSZYWANKI w Opolu

Opolski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacja Gringo i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zorganizowali wydarzenie „Dzień Wyszywanki 18.05.2022 r. Przedsięwzięcie odbyło się się w ramach projektu prowadzonego przez SWP-W „Akcja integracja: spotkania tradycji” Było to popołudnie przed oficjalnym Dniem Wyszywanki w Ukrainie (zawsze trzeci czwartek maja), wyjątkowym świętem wprowadzonym w 2006 roku przez studentów uniwersytetu w Czerniowcach. To dzień łączący światową społeczność ukraińską. Wtedy Ukraińcy idą do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spacer w tradycyjnych, wyszywanych bluzkach i koszulach. W tym roku był to szczególnie ważny dzień, podczas którego warto się jednoczyć i wspierać. W ramach spotkania odbyła się  prezentacja o fenomenie ukraińskiej wyszywanki prowadzona przez Pawla Denisova, koncert ukraińskich pieśni w wykonaniu Olgi Yurievej, warsztaty artystyczne z tworzenia kreatywnych papierowych kartek-koszul z haftem prowadzone przez Natalię Denisovą oraz degustacja przepysznych ukraińskich warieników. Publiczność dopisała. Zgodnie z założeniami projektu, w wydarzeniu wzięli udział zarówno Polacy i Ukraińcy, co sprzyjało wspólnej integracji i bliższemu poznaniu swoich tradycji i kultur.