Wspieramy inicjatywy pomagające ludziom

W  sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Siedlcach w dniu 15 lutego zrealizowany został  spektakl audiowizualny diaporama „Kalwaria Życia” przygotowany przez Mariana Rynkiewicza Prezesa Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prezentacja została przygotowana dla więźniów przebywających w zakładzie karnym. Diaporama angażująca różne kościoły, jest nowym sposobem wykorzystania sztuki w procesie resocjalizacji. Do udziału w spotkaniu zaproszono skazanych oraz instytucje i organizacje wspierające Służbę Więzienną w działaniach sprzyjających skutecznej readaptacji więźniów.  Wśród  zaroszonych gości był także prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Nasze Stowarzyszenie wsparło przygotowanie i przeprowadzenie diaporamy.  Spektakl jest refleksją  na temat człowieczeństwa, zamyśleniem nad trudem życia, obok którego jest nadzieja i radość wiary w możliwość naprawienia błędów. W diaporamie biorą udział przedstawiciele pięciu Kościołów.  Wśród osadzanych w aresztach i więzieniach są także obywatele zza wschodniej granicy , którym potrzebna jest każda forma pomocy w przeżywaniu trudnego okresu. Zaproszeni goście mieli także okazję do zwiedzenia zakładu karnego i zapoznania się z wieloma formami pracy z osadzonymi realizowanymi  przez kadrę i pracowników. Po pokazie „Kalwarii Życia” uczestnicy skierowali ciepłe słowa dla Dyrekcji zakładu i Mariana Rynkiewicza za dobry pomysł. Spektakl i pobyt w zakładzie karnym było dużym doświadczeniem w życiu uczestników diaporamy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej.