25 lecie Festiwalu Piosenki Białoruskiej

16 lutego w pięknej sali  Opery Podlaskiej w Białymstoku   odbył się koncert galowy 25  Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2018”. Wydarzenie to od wielu lat wspiera Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Festiwal ma na celu promocję i prezentację białoruskich zespołów artystycznych. Jest to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju. Głównym organizatorem  Festiwalu i Koncertu jest  Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne  a  jego realiazacja była możliwa   dzięki dotacji Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych I Administracji oraz wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Jednym ze sponsorów Festiwalu był Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Podczas Koncertu Galowego wystąpili laureaci eliminacji centralnych festiwalu. Koncert uświetniły zespoły z Białorusi:  zespół taneczny „ Biełaja Ruś ”z Mińska i zespół estradowy „ Baćka Ataman” z Mińska. Wśród gości zaproszonych byli: Ambasador Republiki Białoruś  Aleksandr Averyanov, Konsul Generalna Republiki Białoruś w Białymstoku Alla Fiedorova, Wojewoda Podlaski  Bogdan Paszkowski, prawosławny biskup supraski Andrzej, Honorowi Konsulowie Czarnogóry i Bułgarii oraz przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód na festiwalu reprezentowali: Prezes Stowarzyszenia    Józef Bryll i Prezes Oddziału Podlaskiego Witalis Kuryłowicz.