Propozycje Oddziału Lubelskiego

Dnia 9 marca (piątek) 2018 r. członkowie i sympatycy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W spotykają się w siedzibie Oddziału na wykładzie dra Leona Popka pt. Troska Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia o groby polskie na Wołyniu.

Natomiast 15 marca (czwartek) 2018 r. członkowie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego spotkają się w sali 308 Collegium Jana Pawła II razem z Towarzystwem Naukowym Wydziału Nauk Społecznych KUL na wykładzie mgra Edwarda Balawejdera pt. Dom ponad czasem. Z pedagogii Marii i Jerzego Kuncewiczów.