Wspaniała wystawa młodych twórców i nauczycieli i Dyplom uznania Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Szkolna galeria MOTYW działając od 1992 roku w Gminnym Zespole Szkół nr 1 w Ozimku, której założycielką i opiekunką jest Joanna Dubiel-Stonoga, artystka plastyk i filozof oraz bardzo aktywna działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dokonała posumowania działalności mijającego roku szkolnego wspaniałą wystawą„ Cisza i ogień” twórczości plastycznej absolwentów i fotografii Pani Aliny Matusz, nauczycielki.

Uczniowie, a właściwie już absolwenci w swojej twórczości zaprezentowali spojrzenie na ogień i wniknięcie w jego ciszę, kreując nową rzeczywistość.

Prezentowana wystawa to przedstawienie estetyki ognia – „wszędzie czerwienie kołem płomienie wisząc” wskazują na piękno migocącego blasku. Poetyka ognia i czerwieni rozprzestrzeniła się w działaniach młodych twórców poprzez moc fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej. Każda plama, kreska i faktura płonie symboliką w wielości przedstawień. Łuna rozognionego nieba i czerwień kwiatów zatrzymane w kadrze Pani Aliny Matusz stają się odblaskiem piękna i dobra. Autorka w swoich fotografiach podkreśla – za tekstem utworu Comy – „Oto Cisza i ogień – wytchnienie mimo, oto Cisza i ogień – to we mnie”. (Joanna Dubiel-Stonoga)

Licznie zebrani uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych Ozimka, artyści plastyce – członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód podziwiali piękno prezentowanej twórczości młodych artystów i bardzo ciekawą aranżację Joanny Dubiel-Stonoga i oprawę muzyczną Aliny Matusz w wykonaniu solistów, zespołu „My” i  etiudy tanecznej do utworu „Girl on Fire”.

Podniosłym wydarzeniem imprezy było wręczenie dyplomów dla najlepszych uczniów – absolwentów za wyniki i działalność społeczną i artystyczną oraz osiągnięte sukcesy poza szkołą.

Szczególne zainteresowanie i aplauz wywołało wręczenie przez Prezesa Eugeniusza Brudkiewicza Dyplomu uznania dla Leny Bardyk za niezwykłą aktywność i osiągnięcia w realizacji nieprzeciętnych autorskich pasji artystycznych na terenie szkoły, województwa i kraju w okresie pobierania nauki szkolnej.

Dyplom uznania