Finał XV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej pt.” Rosyjska Poezja Religijna”

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe było organizatorem o po raz 15-ty Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej pt.” Rosyjska Poezja Religijna”. Od kilku lat Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W w Białymstoku współpracuje przy jego organizacji oraz wspiera poprzez nagradzanie  laureatów.

Ideą Konkursu jest popularyzacja poezji rosyjskiej, poszerzenie wiadomości o poetach, twórcach rosyjskiej kultury i poezji.

Konkurs był prowadzony w trzech kategoriach:

a/ kategoria szkól podstawowych,

b/ kategoria szkół gimnazjalnych,

c/ kategoria szkół ponadgimnazjalnych.

W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 53 osoby reprezentujące województwo podlaskie / 9- szkoły podstawowe, 26- szkoły gimnazjalne, 18- szkoły ponadgimnazjalne/.

Uroczysty finał odbył się dn. 2017.06.06 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku. Jury przyznało:

– w kategorii szkół podstawowych: I miejsce -Olesia Butkiewicz – NSP św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

– w kategorii szkół gimnazjalnych:  I miejsce Natalia Kudraszew – SG STO Augustów,

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:  I miejsce Daria Szymaniuk – ZS LO Sokółka,

Zwycięzcy uczniowie w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prezes Zarządu Krajowego SWP-W pan Józef Bryll był fundatorem pięciu nagród w poszczególnych kategoriach. Nagrody w jego imieniu wręczyła pani Agnieszka Nazaruk- Zdanuczyk – v-ce prezes Podlaskiego Oddziału.

Należy nadmienić, iż Konkurs miał Honorowy Patronat:

– J.E.Ks. Prof. dr hab. Sawy – Prawosławnego Metropolity Warszawskiego I całej Polski,

– Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP,

– Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

 

Białystok 2017.06.06                                                          W. Kuryłowicz