XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej

 Festiwal realizowany jest w formule konkursowej. W kategoriach konkursowych zmagają się chóry amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych i chórów zawodowych. Chóry występowały w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W przesłuchaniach konkursowych tegorocznej edycji, które trwały od czwartku do soboty / 2017.05.25- 2017.05.28/,wzięło udział 26 chórów m.in. z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Rumunii, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

Uczestników, jak również gości „ Festiwalu Śpiewającej Duszy” łączy zamiłowanie do wyjątkowości muzyki cerkiewnej, jej duchowości, artyzmu i uniwersalizmu. Otwartość na wykonawców reprezentujących różne narodowości, tradycję i religie sprawia, że Festiwal staje się także miejscem międzykulturowego dialogu. Muzyka sakralna w szczególny bowiem sposób dociera do serc słuchaczy i budzi niezwykłe emocje. Pieśń  cerkiewna zachwyca nas nie tylko harmonią melodii, lecz przede wszystkim głębią duchowej treści.

Międzynarodowemu jury przewodniczył prof. Romuald Twardowski, wybitny polski kompozytor i pedagog. W dn. 2017.05.28 odbył się finał Koncertu Galowego na którym wystąpili laureaci nagród w poszczególnych kategoriach.

O randze Festiwalu świadczy fakt objęcia patronatem przez znamienite osoby.

Honorowy patronat – Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda,

Patronaty – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Marszałek Województwa Podlaskiego,

– Prezydent Miasta Białegostoku.

Patronat artystyczny nad Festiwalem – Krzysztof Penderecki.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W kolejny rok włączył się w pomoc organizacyjną Festiwalu.  Prezes Zarządu W. Kuryłowicz oraz dwóch członków stowarzyszenia tj. S. Trochimczyk oraz B. Nazaruk uczestniczyli w pracach przygotowawczych a w trakcie festiwalu opiekowali się przez kilka dni chórami z Białorusi, Rosji i Ukrainy.

 

Białystok 2017.05.31                                                      Witalis Kuryłowicz