Wojewódzki finał XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbył się finał XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” od wielu lat wspierany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

To na tym terenie w latach 1870-1945 były obozy jenieckie dla wielu narodowości z trzech wojen: wojny francusko-pruskiej (1870-1871) dla 3,5 – 4 tysięcy jeńców francuskich, I wojny światowej przez który przeszło około 90 tysięcy żołnierzy ententy, a przeżyło około 7 tysięcy i II wojny światowej, gdzie przetrzymywano około 300 tysięcy jeńców 50 narodowości w tym około 200 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej z których około 40 tysięcy zmarło z głodu i wycieńczenia.

Konkurs został objęty honorowym patronatem: Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Strzeleckiego – Józefa Swaczyna, a także Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka.

W konkursie uczestniczyło 62 uczniów z województwa opolskiego w tym: 15 ze szkół podstawowych, 30 z gimnazjalnych i 17 z ponadgimnazjalnych.

Recytatorów oceniało Jury, w którego gronie znaleźli się związani ze Śląskiem Opolskim literaci, aktorzy i filolodzy, którzy w ocenie podkreślali wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu przyznając nagrody w podziale na grupy wiekowe:

  1. w kategorii 9-12 lat – trzy nagrody i wyróżnienie dla uczniów ze szkół podstawowych z Łambinowic, Łącznika i Brzegu
  2. w kategorii 13-15 lat – trzy nagrody dla uczniów ze szkół z Opola, Brynicy i Prudnika
  3.  w kategorii 16-19 lat – trzy nagrody i wyróżnienie ze szkół ponadgimnazjalnych z Nysy i Opola

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie zostali uhonorowani listwami gratulacyjnymi i nagrodami książkowymi.

Głównym współorganizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.