Uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu na obszar województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w pięknym Pałacu Sulisław (województwo opolskie) odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu, którego siedzibą jest Wrocław. Na zaproszenie Jego Eminencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu w Polsce Margułana Baimukhana oraz Konsula Honorowego Kazachstanu we Wrocławiu dr Jerzego Bara w uroczystej gali uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z Dyrektorem Protokołu Krzysztofem Krajewskim, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Posłowie na Sejm RP, przedstawicie władz województwa dolnośląskiego i lubuskiego, Konsulowie Honorowi z wielu miast Polski, liczna grupa przedstawicieli środowiska nauki, kultury, biznesu nie tylko z obszaru działania Konsulatu Honorowego.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasadora Kazachstanu aktów powołania przez ministrów oby krajów na Konsula Honorowego Kazachstanu dr Jerzego Bara, wybitnego i zasłużonego biznesmena, którego zasługi przedstawił Ambasador Kazachstanu Margułan Baimukhan, Marszałek Województwa Opolskiego i Wicewojewoda.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającego Konsulat Honorowy dokonali Ambasador Kazachstanu, przedstawiciele władz centralnych RP i władz wojewódzkich.

Wśród licznych wystąpień, gratulacji i symbolicznych podarków dla dr Bara było wiele prezentacji o dotychczasowej działalności biznesowej, naukowej i społecznej nowego Konsula i oczekiwanie dalszej dynamicznej działalności w zakresie współpracy Polski i Kazachstanu.

W merytorycznym wystąpieniu nowego Konsula Honorowego usłyszeli wszyscy obecni nakreślone filary na których opierać będzie swoja działalność, a są to: nauka, turystyka i gospodarka, a w nich najważniejsze są tematy związane z firmami rodzinnymi, żebyśmy mogli zająć się sukcesją i żeby nasze wartości przekazać Kazachstanowi.

Wśród wielu wystąpień był również głos Eugeniusza Brudkiewicza Wiceprezesa Zarządu Krajowego i Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, zaproszonego na uroczystość przez Ambasadora Kazachstanu, który w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i własnym wręczył dr Jerzemu Barowi Konsulowi Honorowemu pięknie wygrawerowane gratulacje z okazji otwarcia Konsulatu z życzeniami wielu sukcesów w realizacji zadań umacniających współpracę Kazachstanu z Polską, a nasza współpraca z Kazachstanem będzie ważnym elementem zadań statutowych.

Eugeniusz Brudkiewicz nawiązał do 774 rocznicy wyprawy z Europy do Azji przez Kazachstan Piano Carpiniego i Benedykta Polaka z listem Papieża Innocentego IV do Chana Gujuka 1245-1247 z Lyonu przez Kolonię, Legnicę, Wrocław, Mazowsze i dalej do Kijowa (a historycy opolscy, że trasa ta wiodła również przez Lewin Brzeski) i przekazał kopię mapki z naniesionym szlakiem tej Wyprawy, aby zaznaczyć na niej otwarcie Konsulatu Honorowego we Wrocławiu jako zbliżenie Azji w tym Kazachstanu do naszego regionu. Opolszczyzna aktywnie współpracuje z Kazachstanem dzięki wsparciu Ambasady i aktywności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a słowa uznania należą się Ambasadorowi Margułanowi Baimukhanowi, który najpierw jako Radca Ambasady odwiedzał nasz region i obecnie pełniąc funkcję Ambasadora współpraca układa się między nami wspaniale i często wspomina kiedy jako student rozpoczął naukę języka polskiego w Opolu aby dziś władać tak piękną polszczyzną. Obecnie nawet młodzież z Kazachstanu uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych na Opolszczyźnie i pierwszy raz będą uczestniczyć w wojewódzkich eliminacjach Konkursu recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu” prezentując ojczystą literaturę w języku kazachskim i polskim.

Program uroczystości było wzorowo zorganizowany z udziałem elity gospodarki, nauki, kultury i zakończyły się przepięknym występem artystów z Kazachstanu, a dalszy ciąg rozmów merytorycznych i towarzyskich odbywały się przy poczęstunku regionalnych potraw.