JE Ambasador Republiki Białoruś na Marszałkowskiej

W dniu 05 kwietnia 2019 r.  gościliśmy JE Ambasadora Nadzwyczajnego
i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimira Czuszewa. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Ambasady – Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Ilona Jurewicz, prezes i wiceprezesi Stowarzyszenia: Józef Bryll, Zdzisław Jacaszek, Jerzy Smoliński, Leszek Solarek i prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W Ryszard Tomalak. Prezes  Józef Bryll przedstawił Ekscelencji Ambasadorowi działalność Stowarzyszenia na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą oraz propozycje współpracy w zakresie promowania Białorusi w Polsce. Pan Ambasador przedstawił najbliższe zamierzenia Ambasady i zaprosił SWP-W do wspólnej realizacji projektów. Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę kontynuacji dobrej współpracy naszego Stowarzyszenia z Ambasadą, Konsulatami i Centrum Kulturalnym Białorusi. Stowarzyszenie aktywnie będzie uczestniczyć w rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. W imieniu Stowarzyszenia prezes SWP-W przekazał JE gratulacje
z okazji rozpoczęcia misji dyplomatycznej oraz najwyższe słowa szacunku
i poważania wraz z życzeniami pomyślności w rozwijaniu współpracy miedzy Republiką Białoruś i Rzeczpospolitą Polską.