Wizyta Szefa Misji Ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce w Domu Przyjaźni

W dniu 24 lipca 2017 r. wizytę w „Domu Przyjaźni” złożył Szef Misji Ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce dr Bakhrom Babajev . W  spotkaniu uczestniczyli  członkowie kierownictwa Stowarzyszenia : Józef Bryll,  Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński. Gospodarz Ambasady Republiki Uzbekistanu poinformował o sytuacji politycznej, gospodarczej, kulturalnej  i naukowo–technicznej swojego państwa. Stwierdził, iż jego kraj znajduje się na ścieżce dynamicznego rozwoju, osiąga co roku wysokie tempo przyrostu PKB, rosną inwestycje, w tym zagraniczne. Przeprowadzana jest reforma systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Kierownictwo Państwa priorytetowo traktuje poprawę stosunków z sąsiadami, w tym zwłaszcza z Kazachstanem  i Kirgistanem. Podkreślił wielkie, wciąż słabo wykorzystywane, walory turystyczne Uzbekistanu. Przedstawił pozytywną ocenę aktualnego stanu dwustronnej współpracy  Polski z Uzbekistanem, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej.  Odniósł się także do przeprowadzonej  23 czerwca br. w Ambasadzie prezentacji Strategii działań na pięciu  priorytetowych kierunkach rozwoju Republiki Uzbekistanu w latach  2017 -2021, której  dokonał  dyrektor Państwowego Centrum praw człowieka Republiki Uzbekistanu, przewodniczący Komitetu instytucji demokratycznych, niepaństwowych organizacji i organów samorządu obywateli Ustawodawczej Izby Parlamentu Republiki Uzbekistanu, profesor Akmal Saidov.  Działania priorytetowe obejmują; doskonalenie systemu państwa, zmiany w prawie, doskonalenie gospodarki z  naciskiem na liberalizację, sprawy socjalne oraz dialog międzyetniczny. Wymienione priorytety  to kolejny impuls na dynamiczny rozwój Uzbekistanu.  Pan Ambasador zwrócił także uwagę, iż społeczeństwo Uzbekistanu wykazuje dużą troskę o groby ponad 3 tys. zmarłych Polskich: żołnierzy, oficerów i członków ich rodzin  z Armii gen. Władysława Andersa w czasie II wojny światowej.

Prezes Józef Bryll poinformował Szefa Misji B. Babajeva o strukturze organizacyjnej SWP-W, głównych kierunkach działania w kontekście Uchwały XX Kongresu Stowarzyszenia. Przedstawił też szereg konkretnych propozycji współpracy naszej Organizacji z Ambasadą Uzbekistanu.
Wiceprezesi Jerzy Smoliński i Zdzisław Jacaszek przekazali informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz inicjatywach, które pozwolą na promowanie w Polsce Uzbekistanu i rozwiniecie współpracy z partnerskimi organizacjami tam działającymi.