VII Festiwal – Wołodia pod Szczelińcem 21-22 lipiec 2017

FENOMEN WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO….

Dla wielu z nas jest to niepowtarzalna osobowość, artysta, który swoim głosem, tekstami, kunsztem aktorskim pozyskał rzesze wiernych wielbicieli. Można śmiało powiedzieć, że kolejne pokolenia znajdują w jego twórczości wartości ponadczasowe. Wołodia Wysocki był i mam nadzieję, że  pozostanie twórcą obecnym w życiu większości  z nas. Świadczą o tym wydarzenia artystyczne promujące jego twórczość organizowane rokrocznie w naszym kraju.

Do najbardziej znanych i popularnych zaliczane są :

Festiwal  Pieśni i Poezji „Tropami Wysockiego – pieśni   narowiste” organizowany przez  fundację na rzecz zbliżania kultur –  OPEN ART. W 2017 roku odbyła się jego VI edycja tego festiwalu oraz  Festiwal „Wołodia pod Szczelińcem „– organizowana przez agencję MAKART .

Festiwal „Wołodia pod Szczelińcem” jest pierwszą, cykliczną imprezą muzyczną w Polsce poświęconą twórczości wybitnego barda, poety, aktora XX w. Włodzimierza Wysockiego organizowaną od 2011 roku w masywie Sudetów, u podnóża Szczelińca – najwyższego szczytu Gór Stołowych.

Nie należy zapominać, że od dwunastu lat Koszalińskie Muzeum Włodzimierza Wysockiego i CK 105 organizuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim. Tegoroczny XII festiwal odbył się w styczniu br.Uczestniczyli w nim goście z trzynastu krajów, m.in.: Armenii, Australii, Izraela, Mołdawii, USA i Włoch.

No cóż jesteśmy w środku lata i  mam przeczucie,  że tegoroczna VII edycja Festiwalu „Wołodia pod Szczelińcem” przyciągnie wielu  miłośników jego twórczości.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód od wielu współuczestniczy w promocji twórczości   Wołodii Wysockiego. Osobiście cieszy nie fakt , że w gronie tegorocznych partnerów festiwalu jest RONiK. Od trzech lat Oddział Wałbrzyski SWP-W współpracuje z agencją MAKART we Wrocławiu – organizatorem festiwalu. Szczególne słowa uznania przekazuję dla   pana Janusza Kasprowicza. To dzięki jego poświęceniu i  determinacji ten festiwal wpisuje się w kalendarium wydarzeń artystycznych na Dolnego Śląska i kraju.