Wojewódzkie Obchody Dnia Pamięci i Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej

Pamięć i modlitwa pod takim hasłem rozpoczęły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pamięci   i Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

W uroczystości w dniu 10 lipca upamiętniającej tragiczne wydarzenia na Wołyniu udział wzięli przedstawiciela władz: Ryszard Szram, pełnomocnik wojewody opolskiego ds. organizacji społecznych i pozarządowych, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Stanisław Rakoczy Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Mirosław Pietrucha, zastępca Prezydenta Miasta oraz rodziny ofiar zbrodni, środowiska kresowe, mieszkańcy Opola. Z ramienia Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w uroczystościach wzięła udział wiceprezes Elżbieta Roehr .

Marszałek Andrzej Buła przypomniał, że tegoroczne obchody rocznicy 11 lipca odbywają się pod mottem „Pamięć i modlitwa”. Pamięć, bo naszym obowiązkiem jest pamiętać o tragedii, jak wydarzyła się na Kresach Wschodnich. Modlitwa, bo na gruncie chrześcijaństwa i w modlitewnym zamyśleniu możemy unieść pamięć o przerażających zbrodniach i pogodzić się z wyrokami okrutnego losu.

Sejmik województwa opolskiego w 2009 roku przyjął rezolucję potępiającą zbrodnię na Kresach, zaś przed pięcioma laty uchwalił, że 11 lipca będzie Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Uchwałą sejmu RP z 2016 roku dziś ten dzień obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa  dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej .

Przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń złożyli przy tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed 74 lat wieńce i wiązanki kwiatów.