Wizyta na cmentarzu w Tonkielach

Delegacje Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Janusz Ostrowski, Nina Latusek i Mieczysław Wojdyga wraz Maksimem Mironowem – zastępcą Attach`e Wojskowego Lotniczego i Morskiego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, w dniu 23 czerwca 2015 r. przebywała na cmentarzu poległych Żołnierzy Radzieckich, w miejscowości Tonkiele koło Drohiczyna w powiecie Siemiatyckim.
Wyjazd do Tonkieli jest kontynuacją obchodów 70-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, a także związany jest z 74. rocznicą napaści III Rzeszy na Związek Radziecki (22.06.1941 r.). Miejscowość Tonkiele, w tamtym okresie, znajdowała się na pierwszej linii frontu rozpoczętej wojny hitlerowsko-radzieckiej. Cmentarz, zajmujący obszar około 2 tys m², położony jest wśród podlaskich pól na piaszczystym wzgórzu i jest miejscem szczególnej pamięci. Na cmentarzu znajdują się szczątki ponad 25 tys. pierwszych poległych zołnierzy Armii Czerwonej. Dzięki stałej trosce władz Drohiczyna i młodzieży szkolnej, na cmentarzu panuje ład i porządek, a mogiły są wypielęgnowane i utrzymywane w czystości. Główny obelisk, na którym z jeden strony znajduje się czerwona gwiazda, a z drugiem herb Polski, jest w dobrym stanie technicznym. To pod nim delegacje i okoliczni mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze. Przy wejściu na cmentarz są dwie granitowe tablice z napisami w języku polskim i rosyjskim: „Tu spoczywają zwłoki ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego dokonanego na 25 tysiącach radzieckich jenców wojennych i ludności cywilnej od lipca do grudnia 1941 r.”
Nasza delegacja złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na grobach zamordowanych. Wizyta potwierdziła, że generalnie polskie społeczeństwo okazuje szacunek poległym w walkach o wyzwolenie ziem polskich żołnierzom radzieckim i dba o pomniki i miejsca ich pochówku.
Oba nasze Stowarzyszenia będą w dalszym ciągu okazywać troskę o podobne miejsca i utrzymywać kontakty z władzami samorządowymi, na terenie których znajdują się takie obiekty.