Rusza XLVII Olimpiada Języka Rosyjskiego

24 czerwca 2015 r. pod przewodnictwem prof. dr hab. Antoniego Semczuka obradował Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego. Głównym celem posiedzenia była ocena przebiegu XLVI Olimpiady i wypracowanie propozycji do regulaminu kolejnej edycji. Wprowadzenia do rozmowy dokonał Przewodniczący Komitetu przedstawiając problemy wynikające z XLVI Olimpiady, z zaleceń Ministerstwa, z uwag zgłaszanych przez nauczycieli i Sekretarzy Okręgowych. Dr Edward Szyndzielorz podzielił się spostrzeżeniami i propozycjami wynikającymi z pracy Jury oraz z uwagami dot. testów i materiałów przygotowywanych na kolejne edycje Olimpiady. W dyskusji członkowie Komitetu zgłosili propozycje poprawek i uzupełnień do regulaminu Olimpiady. W posiedzeniu Komitetu Głównego uczestniczyli Prezes Józef Bryll, Wiceprezes Leszek Solarek – członkowie KGOJR oraz Wiceprezes Jerzy Smoliński. Podczas posiedzenia Prezes SWP-W wręczył Przewodniczącemu KGOJR prof. dr hab. Antoniemu Semczukowi nagrodę przyznaną przez Kierownictwo Stowarzyszenia. Z okazji obchodzonego Jubileuszu przekazujemy Panu Profesorowi najgorętsze życzenia. Sto lat drogi Jubilacie !!!