550 lat Państwowości Kazachstanu 

Taki tytuł miała Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która odbyła się w dniu 15 czerwca w pięknej sali Senatu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Instytut Wschodni, Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz- Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM. Otwarcia obrad dokonali dr Murat Żakynbekow – Radca Minister Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie i Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Wygłoszono dziewięć referatów. Referentami byli uczeni kazachscy i poznańscy : dr Murat Żakynbekow, prof. dr Ayagan Burkitbay, prof. dr hab. Marek Gawęcki, prof. dr hab. Artur Kijas, prof.dr hab. Henryk Jankowski, dr Gulayhan Agtay, dr Władysław Sokołowski i dr Mariusz Marszewski. Konferencji przysłuchiwali się studenci i doktoranci UAM oraz delegacja z Okręgu Południowo Wschodniego Republiki Kazachstanu, miasta Szymkent, której przewodniczył Dułat Abszin – Radny tamtejszej Radny Rady Obwodowej, jednocześnie Członek Rady ds. Środków Masowej Informacji przy Prezydencie Republiki Kazachstan. Poruszane tematy referatów przybliżyły i poszerzyły wiedzę o tym odległym a przecież tak mocno związanym z naszą historią kraju. Duże wsparcie w okresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji udzielili członkowie Oddziału Wielkopolskiego SWP-W z Prezesem prof. dr hab. Arturem Kijasem i dr Bartłomiejem Garczykiem. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna. Koordynatorem współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza był Wiceprezes ZK SWP-W Zdzisław Jacaszek. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim przygotowywana jest kolejna konferencja poświęcona Kazachstanowi.