Wizyta działaczek polskiego ruchu kulturalno-oświatowego z Ukrainy w „Domu Przyjaźni”

Goście z Zachodniej Ukrainy, to przede wszystkim, nauczycielki języka polskiego, głównie z obwodu Iwano-Frankiwskiego, które już po raz 14. Przebywały w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
26 czerwca delegacja naszych rodaczek gościła w Zarządzie Krajowym SWP-W. Prezes Józef Bryll przedstawił informację o współpracy naszego Stowarzyszenia z organizacjami polaków działającymi na terenie Ukrainy. Omówił także działania mające na celu budowę poprawnych, międzyludzkich relacji polsko-ukraaińskich.
Nasi goście, reprezentujący szkoły z kilku regionów, przedstawili trudną sytuację w dziedzinie nauczania języka polskiego. Wynika to z kłopotów finansowych Ukrainy. Drastycznie obniża się poziom życia społeczeństwa. Wszystko to powoduje, że brakuje środków na na zakup podręczników szkolnych, na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe, na wycieczki i organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Władze zmniejszają liczbę godzin nauczania języka polskiego. Podkreślano, że przybywające z Polski delegacje nie interesują się losem i sytuacją polaków mieszkających na terenie Ukrainy. Chlubnym wyjątkiem są delegacje z miasta i województwa opolskiego, które od lat interesują się i wspierają w różnych formach partnerski region (Iwano-Frankiwski) i działąjące na jego terenie organizacje grupujące polaków. Zabierające głos w dyskusji nauczycielki badzo pozytywnie oceniły działania opolskich władz, w tym oddziału SWP-W w Opolu, z jego prezesem – Eugeniuszem Brudkiewiczem na czele. Przykładem takich konkretnych działań, była pomoc w zakupie podręczników dla rozpoczynających naukę naszych młodych rodaków.
Brak natomiast zrozumienia dla „nowej polityki” kościoła rzymsko-katolickiego na tym terenie, który odstąpil od odprawiania nabożeństw w języku polskim i zastąpił je modlitwami w języku ukraińskim. Podnoszono także sprawę niedostetecznego zainteresowania sytuacją Polaków w obwodzie Iwano-Frankiwskim. Uczestniczki spotkania zgłosiły także wnioski dotyczące udzielania bezpośredniej pomocy materialnej dla ludności pochodzenia polskiego, w tym dostarczania żywności, odzieży, środków czystości i lekarstw, a przede wszystkim podręczników do nauki jezyka polskiego.
W spotkaniu uczestniczyli także główni organizatorzy pobytów w Polsce naszych rodaczek z Ukrainy, członkowie kierownictwa Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, z inicjatorem spotkań, komandorem Stanisławem Furmanem.
Słowa uznania należa się także licznej grupie osób, które corocznie angażują się w bezzpośrednią pomoc w realizację programu pobytu w Polsce kolejnych grup gości z Ukrainy.