W Krakowie młodzież licealna i seniorzy uczą się języka rosyjskiego

Z inicjatywy prezesa Małopolskiego Oddziału SWP-W Marii Kaczmarczyk już trzeci rok szkolny prowadzony jest kurs języka rosyjskiego dla młodzieży szkół średnich Krakowa. Kurs jest bezpłatny i cieszy się dużym zainteresowaniem. Na zajęcia, prowadzone przez prezesa M. Kaczmarczyk, odbywające się trzy razy w tygodniu w grupie początkującej i zaawansowanej, w bieżącym roku szkolnym uczęszczało 39 uczniów z 6 krakowskich szkół średnich ( I LO, V LO, VI LO, XIII LO, XX LO, SZŁ ).
Także w bieżącym roku akademickim, w ramach popularyzowania języka i kultury Rosji, prezes Maria Kaczmarczyk prowadziła nieodpłatnie lektorat języka rosyjskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w 2 grupach zróżnicowanych poziomem znajomości języka. W nowym roku szkolnym i akademickim zajęcia będą kontynuowane.