Pożegnanie Tadeusza Sąsary

Na Cmentarzu w Wilanowie, w dniu 4 stycznia 2018 r. pożegnaliśmy naszego działacza, Kolegę i Przyjaciela Tadeusza Sąsarę. Swą działalność społeczną i zawodową rozpoczął w Biurze Turystyki Młodzieżowej Juventur a następnie przez ponad 18 lat kierował zespołem warszawskich hoteli Orbis, Grand, Solec, Novotel i Vera. Tadeusz Sąsara był wielkim fanem sportu, a zwłaszcza „siatkówki”. Przez wiele kadencji był Prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a przez prawie 15  lat pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego społecznikowska działalność uwidoczniła się również w pracy naszego Stowarzyszenia, gdzie przez szereg lat pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Stołecznego,  a także w owocnej współpracy z Biurem Turystyki „Kalinka” Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

Żegnało go liczne grono sportowców i działaczy. Tadeusza Sąsarę Honorowego Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wielkiego Przyjaciela naszego Stowarzyszenia pożegnała także delegacja kierownictwa SWP-W w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Ryszard Tomalak.

Cześć Jego pamięci !