Wieczór z Nikitą Wysockim

27 stycznia  w Domu Przyjaźni  przy Marszałkowskiej na scenie Teatru Capitol  odbyło się spotkanie artystyczne kończące IX Międzynarodowy Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”. W dniach 25 i 26  stycznia odbyły się przesłuchania uczestników konkursu, koncert galowy oraz  koncerty gości specjalnych Festiwalu z Białorusi i Gruzji. Gościem specjalnym spotkania w dniu 27 stycznia był Nikita Wysocki, aktor, scenarzysta, reżyser, dyrektor Państwowego Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Moskwie –  syn legendy poezji śpiewanej. Uczestników powitali Evgen Malinowski – prezes Fundacji na rzecz zbliżania kultur OPEN  ART, główny organizator festiwalu oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. SWP-W było współorganizatorem wydarzenia i od wielu lat wspiera przebieg festiwali, które odbywają się od 2011 roku upamiętniając rocznice urodzin Włodzimierza Wysockiego. W czasie trwania festiwalu odbywają się także wernisaże i wystawy malarstwa grafiki, fotografii ,projekcje filmów, konferencje oraz ekspozycje o tematyce związanej z życiem i twórczością W. Wysockiego. Wiersze recytowane podczas wieczornego  spotkania przez Nikitę Wysockiego, przeplatane pieśniami wykonanymi przez Evgena Malinowskiego zostały przyjęte przez uczestników aplauzem.

Spotkanie zakończyła konferencja prasowa z gościem. Panu Evgenowi Malinowskiemu i Fundacji OPEN ART serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego powodzenia w realizacji tego wspaniałego projektu.