Uroczystości w Zaleszanach i Hajnówce

W dn. 2020 r. na zaproszenie Ambasadora Republiki Białoruś, delegacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP -W wzięła udział w uroczystościach w miejscowości Zaleszany oraz Hajnówce.

Uroczystości były związane z uczczeniem pamięci mieszkańców wsi Zaleszany zamordowanych przez oddziały Rajsa „Burego” na początku 1946 roku oraz pobraniem ziemi z miejsca pochówku żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Hajnówce, która zostanie złożona w krypcie cerkwi Wszystkich Świętych w Mińsku.

W uroczystościach udział wzięli: Wice – przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś pan A. Isanczenko,  Ambasador Republiki Białoruś pan Czuszew, Konsul Generalna Republiki Białoruś w Białymstoku pani Fiedorova, poseł na Sejm pan Czykwin, przewodniczący BTS-K pan Syczewski oraz miejscowe władze samorządowe.