Wernisaż wystawy „Muzeum w Miejscu Pamięci”

27 września w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wernisaż wystawy „Muzeum w Miejscu Pamięci”, na który zaprosili Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu dr Violetta Rezler – Wasielewska oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Duda. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli Posłowie i Senatorowie , byli Jeńcy Łambinowic, młodzież szkolna z Warszawy i Opola.  Wśród zaproszonych byli także Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Eugeniusz Brudkiewicz. Oddział Opolski Stowarzyszenia od wielu lat współpracuje z Muzeum przy realizacji wielu projektów. Listy okolicznościowe skierowali do organizatorów wystawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin. Zaprezentowana  ekspozycja poświęcona jest Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu oraz Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, za sprawą którego zostało ono powołane do życia i na którym skupiona jest duża część prac tej niemającej odpowiednika instytucji.

Wystawa opowiada historię przestrzeni będącej w czasie II wojny światowej świadkiem funkcjonowania jednego z największych w Europie jenieckich kompleksów obozowych Wermachtu – stalagów Lamsdorf, i związane z nią losy żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, także Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej. Pełne zadumy zdjęcia, przedstawiające w różnym stanie zachowane dziś materialne ślady tych wydarzeń, stanowią tło prezentacji działalności Muzeum Warto obejrzeć wystawę aby poznać instytucję, która łączy ludzi i miejsca – przeszłość i teraźniejszość.