IV Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

W dn.2017.09.27/28 odbył się w Białymstoku IV Wschodni Kongres Gospodarczy.

Biznesmeni, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz władz państwowych dyskutowali na tematy związane z kierunkami rozwoju wschodniej części  Polski. Zastanawiano się nad polityką i mechanizmami wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej. Poruszono kwestię sukcesów i niedostatków tego regionu.

Debaty podczas Kongresu trwały dwa dni. Były na nich poruszane między innymi  takie zagadnienia jak: wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej, skuteczne dostosowanie się do wymogów współczesnego klienta, fundusze europejskie, eksport i inwestycje zagraniczne, nieodkryty potencjał mniejszych miast. Kontynuowany był również temat młodej i kreatywnej przedsiębiorczości. W trakcie trwania paneli tematycznych głos zabrało ponad 200 prelegentów.

Odbyły się również  polsko-litewskie i polsko-białoruskie spotkania gospodarcze.

Kongres był podstawą do oceny podejmowanych działań i wytyczania perspektywy, a jednocześnie podkreśla istotną rolę województw wschodnich pomiędzy działaniami Unii a krajami leżącymi na wschód od granicy polskiej.

O skali przedsięwzięcia świadczy fakt udziału ponad 1000 uczestników w tym przedstawiciele zagraniczni między innymi z: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Kazachstanu, Austrii, Niemiec oraz krajów afrykańskich.

Obrady  odbywały się w budynku Podlaskiej Opery. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód na Kongresie reprezentował prezes Oddziału Podlaskiego Witalis Kuryłowicz.

 

Białystok 2017.09.29                                      Kuryłowicz Witalis