Wernisaż wystawy Komendant Rakoczy

Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci

W niezwykłej scenerii Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w dniu 5 lipca 2017 roku odbył się wernisaż wystawy Komendant Rakoczy (1891-1937) dowódca powstań śląskich przygotowanej przez Muzeum Czynu Powstań Śląskich na Górze św. Anny (oddział Muzeum Śląska Opolskiego) w ramach programu obchodów Roku Alfonsa Zgrzebnioka ogłoszonego przez Sejmik Województwa Opolskiego.

Na zaproszenie Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie i Urszuli Zajączkowskiej – Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego na wernisaż połączony z pokazem filmu dokumentalnego Śmiałek z Dziergowic zrealizowanego przez redaktora Leszka Myczkę z Opola przybyli przedstawiciele ze środowisk nauki, kultury i kombatanci z Warszawy i Województwa Opolskiego, w tym również Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll i Eugeniusz Brudkiewicz – Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Wszyscy zebrani przeżyli wspaniałą lekcję patriotyzmu godnego zaprezentowania szczególnie młodemu pokoleniu Polaków jako wzór postępowania, poświęcenia, odwagi, godności w dążeniu do uzyskania Niepodległości Ojczyzny po latach niewoli z ogromnym wkładem ludu śląskiego.

Wspaniała prezentacja fotograficzna i tekstowa wystawy życia i działalności Alfonsa Zgrzebnioka uzupełniona wystąpieniem Urszuli Zajączkowskiej i Tadeusza Skoczka, a szczególnie pokaz faktów zawartych w filmie Leszka Myczki z trudem zdobytych z dokumentacji powstań śląskich, bo materiały zgromadzone w dokumentacji rodzinnej musiały być zniszczone z chwilą wybuchu II wojny  światowej, aby nie wpadły w ręce faszystów.

W czasie wymiany poglądów i opinii uczestników wernisażu najczęściej zwracano uwagę na:

  • przebudzenie polskości w czasie młodzieńczym i nauki języka polskiego przez Alfonsa Zgrzebnioka;
  • działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej;
  • wyczyny w zdobywaniu broni i amunicji dla powstańców śląskich;
  • działalność jako komendanta i uczestnika trzech powstań śląskich;
  • działalność w polskim wywiadzie wojskowym w Wolnym Mieście Gdańsku;
  • założenie Związku Powstańców Śląskich;
  • pełnienie funkcji wicewojewody białostockiego;
  • niewyjaśniona do końca szybka śmierć w czasie urlopu.

Wiele osób po raz pierwszy dowiedziało się, że na Jego nagrobku w kwaterze dowódców powstań śląskich w Rybniku wykute są słowa Hymnu Śląskiego „Minęły już wieki niewoli, kajdany rozszarpał śląski lud. A z krwi naszej, z tego co boli, Ojczyzna powstała jako cud”.

Według wiadomości uzyskanych od głównych organizatorów wystawy, będzie ona prezentowana w wielu regionach kraju.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie