WĘDRÓWKA WYSTAW OBRAZÓW Z MIĘDZYNARODOWYCH PLENERÓW MALARSKICH PO OPOLSZCZYŹNIE

Od kilku lat dorobek twórczy poszczególnych międzynarodowych plenerów malarskich jest prezentowany w obiektach nauki, kultury i oświaty w wielu miastach i powiatach Śląska Opolskiego i tak będzie w roku bieżącym i latach przyszłych.

W dniu 31 stycznia br. w Galerii Wystawienniczej Dworca PKP Opole Główne, odbył się wernisaż bogatego dorobku  z XIX  Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Dobra 2019 na wystawie zaprezentowano ponad 60 obrazów 32 artystów z różnych regionów Polski i zagranicznych z Czech, Białorusi, Rosji i Ukrainy, wykonanych na plenerze malarskim w Dobrej Gmina Strzeleczki w lipcu bieżącego roku.

Otwarcia wystawy i powitanie wszystkich uczestników dokonał Prezes Opolskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Polskiej Sztuki Użytkowej Andrzej Lach wraz komisarz wystawy Krystyną Pierszkałą, kierując podziękowania dla licznej grupy artystów obecnych na otwarciu za bogaty dorobek twórczy, który jest prezentowany na wystawie podobne słowa skierował do Wójta Gminy Strzeleczki, głównego sponsora i organizatora pleneru a także słowa uznania skierował do Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za współprace, dofinansowania pleneru i wcześniejsze uhonorowanie dyplomami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód artystów plastyków Gminę Strzeleczki i Wójta tej gminy Marka Pietruszki. 

Natomiast Eugeniusz Brudkiewicz Wiceprezes Zarządu Krajowego Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w swoim wystąpieniu przypomniał ponad 50-letnią historię plenerów malarskich na Opolszczyźnie i długoletnią współpracę ze zmarłym niedawno Adamem Zbigienim, jednym z pomysłodawców i organizatorów dziesiątków plenerów, którego ideą godnie rozwija nowy Prezes Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Andrzej Lach , z którym będziemy dalej owocniej współpracować, bo już w lipcu bieżącego roku wspólnie przygotowujemy się do 20. Międzynarodowego Pleneru w Dobrej. W każdym z plenerów uczestniczy grupa artystów plastyków jednocześnie członków naszego Stowarzyszenia,  których obrazy są na prezentowanej wystawie i którzy stanowią duszę towarzystwa, bo plener to nie tylko praca twórcza, stawiania sobie artystycznych zadań i czerpanie z doświadczeń kolegów, ale możliwość integracji łączącej pokolenia i narody. Wieczorami plenerowicze często się spotykali na ognisku , niosły się pieśni do wtóru gitary i akompaniamentu bębenka, tamburyna i marakasów.

Następnie wystąpił główny sponsor pleneru Wójt Gminy Strzeleczki, dziękując wszystkim artystom za wspaniały i bogaty dorobek twórczy w tym za prezentowanie regionu z jego bogatymi zabytkami i ciekawą przyrodą i zaprosił wszystkich artystów na XX Międzynarodowy Plener Malarski do uroczego, położonego nad brzegiem stawu Ośrodka Wczasowego w Dobrej.  W dalszym ciągu wernisażu były rozmowy towarzyskie i podziwianie pięknej i bogatej twórczości artystów.

Wystawa będzie prezentowana do 28 lutego br. i uda się w dalszą wędrówkę po regionie.