75 – Rocznica Wyzwolenia

Długo oczekiwana przez Polaków ofensywa, nazwana Ofensywą Wiślańsko – Odrzańską, przyniosła  okupione krwią żołnierzy Armii Czerwonej wyzwolenie z pod okupacji hitlerowskiej  ziemi polskiej. Pięć lat okupacji wypełnionej codziennym terrorem, aresztowaniami i zsyłkami do obozów zagłady, rozstrzeliwaniami, niewolniczą pracą, niepewnością jutra sprawiła, że widok żołnierza krasnoarmiejca sprawiał każdemu mieszkańcowi naszych miast, miasteczek i wiosek radość. Skończyła się ciemna, mroczna noc okupacji. Przestano się bać chodzić po ulicach. Zaczęto pracować dla siebie. Myśleć o przyszłości. Takie odczucie wyzwolenia pamiętają dzisiaj dzieci tych, których wyzwolono w 1945 roku. Kolejne rocznice tamtych dni służą przekazywaniu pamięci  historii kolejnemu pokoleniu.

Tego roku wzorem lat ubiegłych władze samorządowe Konina i Koła a także innych miejscowości Ziemi Konińskiej zorganizowały rocznicowe uroczystości. Na mogiłach i cmentarzach wojennych delegacje samorządowe, kombatanci i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Odbyły się spotkania z młodzieżą objaśniające ten trudny okres historii.

Z tej okazji delegacja SWP-W odwiedziła mogiłę Anny Morozowej Bohatera Związku Radzieckiego, urodzonej na Briańszczynie.

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125572/koniniacy_pamietaja_o_styczniowej_rocznicy_wyzwolenia_miasta