Jak rozbroić bombę nienawiści

W dniach 26-27 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia pod kierownictwem Józefa Brylla – Prezes ZK SWP-W wzięli udział w konferencji pn. „Jak rozbroić bombę nienawiści”. W dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uczestniczyły organizacje pozarządowe z całej Polski. Do Warszawy przyjechali też przedstawicie szwedzkiej i szkockiej Policji, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR OSCE), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców.
Na początku konferencji podsumowano kampanię informacyjną Racism. Say it to fight it realizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 1 marca do 30 czerwca 2014 r. Celem ogólnopolskiej kampanii, prowadzonej w dziesięciu językach, było przekazanie cudzoziemcom wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego przestępstw z nienawiści, a także informacji o tym jak postępować, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem.
Kampania informacyjna oraz konferencja to elementy projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Działania te są odpowiedzią na potrzeby społeczności mniejszościowych kierowanych do MSW. Podczas wspólnych spotkań przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sami cudzoziemcy wskazywali, że wciąż niewiele osób zgłasza przestępstwa z nienawiści organom ścigania.
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zadeklarowało gotowość udzielenia pomocy obcokrajowcom ze Wschodu, których ten problem dotyka w Polsce. Osoby te proszone są o kontakt w biurem naszej organizacji w Warszawie.