Walne Zebranie Oddziału w Olsztynie

24 maja odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału SWP-W w Olsztynie. Obrady, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Zarząd Krajowy, prowadził prezes oddziału – Wiesław Łubiński. Obok członków Stowarzyszenia, w obradach uczestniczyli zacni goście, a wśród nich: poseł na Sejm – Urszula Pasławska, wicestarosta miasta Kętrzyn – Michał Krasiński, radny powiatu – Jarosław Pieniek oraz Konsul Federacji Rosyjskiej z Gdańska – Dmitrij Niestierov. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia reprezentowali: Józef Bryll i Zbigniew Bereza.

Po wysłuchaniu sprawozdania ustępujących władz oddziału i wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, odbyła się ciekawa, wielowątkowa dyskusja, w której głos zabrało 8 osób. Goście z władz oraz konsul z Gdańska podziękowali za dotychczasową współpracę i zadeklarowani chęć jej kontynuacji. Wymieniono kolejne obszary, w których oddział może prowadzić społecznie użyteczną działalność. Prezes J. Bryll podziękował za pracę ustępującym władzom i z satysfakcją stwierdził, że organizacja w Olsztynie ma szeroki aktyw oraz duże możliwości dalszego rozwoju. Poinformował także o dotychczasowym przebiegu kampanii w oddziałach i stanie prac poprzedzających XX Kongres SWP-W.

W wyniku wyborów powstał nowy, 7-osobowy zarząd, którego prezesem wybrano Wiesława Łubińskiego, powierzając mu także mandat delegata na Kongres. Wybrano także 3 –osobową komisję rewizyjną oraz przyjęto Uchwałę w sprawie programu na kolejną kadencję.