Walne zebranie oddziału Mazowieckiego

W dniu 20 maja 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Józef BRYLL – Prezes Zarządu Krajowego SWP-W, Andriej POTIOMKIN – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury, Jerzy SMOLIŃSKI – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, Wiceprezes Zarządu Krajowego SWP-W, Janusz OSTROWSKI – Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury.
W dyskusji głos zabrało dziesięciu uczestników. Podkreślano potrzebę kontynuowania współpracy z Biblioteką Publiczną na Pradze Południe im. Jana Zygmunta Rumla oraz placówkami kulturalnymi krajów WNP, mających ośrodki w Warszawie. Należy tworzyć Ośrodki Regionalne na terenie Mazowsza, na wzór Mińska Mazowieckiego. Należy kontynuować i rozwijać konkursy dla młodzieży, w tym szczególnie Konkurs „PUSZKINIANA”. Podjąć szerszą współpracę z uczelniami Mazowsza.
Zebranie przyjęło Główne Kierunki Działania Mazowieckie Organizacji Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na lata 2016-2021. Wybrano władze Oddziału Mazowieckiego SWP-W oraz delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Prezesem Oddziału Mazowieckiego SWP-W został ponownie wybrany Ryszard TOMALAK, a Wiceprezesem Wiesław Leszek SŁOMKOWSKI.