Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Oddziału SWP-W

W Krakowie w dniu 7 maja 2016 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Oddziału SWP-W, w którym uczestniczył prezes ZK SWP-W Józef Bryll, wiceprezes Leszek Solarek, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin oraz 19 delegatów. Wśród Delegatów byli przedstawiciele nauki, kultury, oświaty i biznesu.

Delegaci otrzymali przygotowane na piśmie dokumenty (sprawozdanie za kadencję 2011-2016, projekt kierunków działania na kadencję 2016-2021) oraz mandaty.

Zebranie Delegatów prowadziła Maria Kaczmarczyk, która złożyła sprawozdanie za mijającą kadencję oraz przedstawiła propozycje do planu działania oddziału w nowej kadencji. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Oddziału i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Działalność aktywu krakowskiego koncentrowała się wokół inicjatyw kulturalno-oświatowych, które uznajemy za priorytetowe. Tradycyjnie już główny wysiłek organizacyjny skierowany był na szerokie upowszechnienie przedsięwzięć programowych adresowanych do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej.

W nowej kadencji oddział kontynuować będzie sprawdzone formy działania adresowane do

środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej i wprowadzać nowe, których oczekują te środowiska. Miedzy innymi:

– Eliminacje Okręgowe Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

– Dni Rosji w dla uczniów szkół średnich krakowskich LO

– Kurs języka rosyjskiego dla młodzieży krakowskich LO

– Lektorat języka rosyjskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ

– Eliminacje centralne Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki

– seminaria i konferencje we współpracy z uczelniami.

Praca Oddziału w kadencji 2011 -2016 została wysoko oceniona w wystąpieniu Prezesa Zarządu Krajowego. Serdeczne słowa do delegatów skierował Konsul Generalny FR Aleksandr Minin, podkreślając uznanie dla działalności SWP-W na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Po ciekawej dyskusji Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium ustępującym władzom oddziału. Za zasługi w rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z Krajami za Wschodnią Granicą oraz za działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji SWP-W medalem Mickiewicz –Puszkin wyróżniony został Saturnin Kampioni – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Zebranie Delegatów wybrało 9 osobowy Zarząd, 3 osobową Komisję Rewizyjną i 3 delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia . Prezesem Oddziału została Maria Kaczmarczyk a delegatami zostali wybrani: Maria Kaczmarczyk, Saturnin Kampioni i Aleksander Wawrzyńczak .

Walne Zebranie Delegatów przebiegało w miłej i konstruktywnej atmosferze. Cenne głosy z dyskusji będą uwzględnione w pracy oddziału w nowej kadencji.