Człowiek, świadomość, komunikowanie, Internet

W dniach 5-9 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywała się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Język rosyjski w przestrzeni językowej kulturalnej Europy i Świata: człowiek, świadomość, komunikacja, Internet”. Trzy dni konferencji dały możliwość przedstawienia kilkudziesięciu referatów przez naukowców, badaczy, wykładowców języka używanego przez miliony mieszkańców naszego globu. To wydarzenie naukowe miało dla naszego Stowarzyszenia szczególny charakter, bowiem znaczna część naszych działań związana jest propagowaniem znajomości tego języka. Cieszy nas fakt, że znaleźliśmy się wśród organizatorów tak zacnego zgromadzenia naukowego obok: Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, MAPRIAŁ-u, czy Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie. W otwarciu Konferencji  uczestniczył Zdzisław Jacaszek – €“Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.