Spotkania ze studentami z Rosji w „Domu Przyjaźni”

Zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z Akademią Gospodarki Narodowej i Kadr Państwowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, przebywali ostatnio na praktyce w Polsce studenci tej Akademii.
W dniach 30 czerwca i 6 lipca goście z Rosji złożyli wizytę w naszym Stowarzyszeniu. W czasie pierwszego spotkania Jerzy Smoliński zapoznał ich z przepisami polskiego prawa stanowiącego bazę dla działalności organizacji pozarządowych tzw. trzeciego sektora. Na przykładzie funkcjonowania SWP-W i SWP-R studenci wysłuchali informacji o działalności naszych organizacji zorientowanych programowo na zbliżanie społeczeństw obu państw, w tym licznych formach pracy i imprezach z dziedziny kultury, nauki, sportu i turystyki oraz aktywności obywatelskiej. Otrzymali także ostatnie wydawnictwa przygotowane z udziałem Stowarzyszenia, a związane z oceną stosunków polsko-rosyjskich, widzianych oczami studentów.
W trakcie drugiego spotkania, Zbigniew Bereza, przedstawił informację o pracy Centrum Informacji, Monitoringu, Szkoleń i Wydawnictw SWP-W oraz omówił stan obecny i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.