VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Język rosyjski w językowej i kulturalnej przestrzeni Europy i świata