Uroczystości w Braniewie

Z okazji 71 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, 30 kwietnia br., w Braniewie woj. warmińsko-mazurskie odbyły się uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. Miejscem obchodów był cmentarz Czerwonoarmistów na którym znajdują się groby ponad 31 tys żołnierzy i oficerów Armii Radzieckiej. Warto nadmienić, iż w walkach o wyzwolenie północno-wschodnich ziem polskich poniosło śmierć ponad 100 tys żołnierzy Armii Czerwonej. Cmentarz w Braniewie, jeden z największych w naszym kraju, jest należycie utrzymany i wypielęgnowany.

Na uroczystości do Braniewa przybyła liczna delegacja z Federacji Rosyjskiej z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Nikołajem Cukanowem, który przyjechał na czele ponad 200 osobowej grupy motocyklistów. Przybyli również członkowie władz obwodu i miasta Kaliningradu, a także Mamonowa, Jantaru i innych miejscowości. Liczna była reprezentacja młodzieży rosyjskiej, w tym studenckiej, weterani i kombatanci oraz mieszkańcy obwodu.

Obecny był Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Siergiej Andriejew, Attache Wojskowy, Lotniczy, Morski, kontradmirał Walery Nazarow, Konsul Generalny FR w Gdańsku – Alexander Karachevtsev oraz przedstawiciel RONiK w Warszawie – Igor Żukowski.

Stronę polską reprezentowali: Krzysztof Kuriata – Dyrektor Departamentu w Urzędzie Wojewody, Aneta Brzyska – Wicedyrektor Departamentu Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, Leszek Dziąg – Starosta Braniewa, Monika Trzcińska – Burmistrz Braniewa, Marcin Nosal – Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, delegacja z Warszawy: SWP-W i SWP-R z Jerzym Smolińskim, Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej z Tadeuszem Kowalczykiem, Stowarzyszenie Tradycji LWP im. Zygmunta Berlinga z Bogdanem Pokrowskim.

Uroczystość rozpoczął duchowny prawosławny, który odprawił nabożeństwo w języku rosyjskim i polskim. W uroczystości odmówił udziału i nie zgodził się na odprawienie modlitwy przedstawiciel kościoła rzymsko-katolickiego.

Po odegraniu hymnów narodowych Polski i Rosji okolicznościowe przemówienia wygłosili: N.Cukanow, S.Andriejew i K.Kuriata. Wszyscy występujący jednomyślnie podkreślili zasadnicze znaczenie Armii Radzieckiej w rozgromieniu niemieckiego faszyzmu w II wojnie światowej. Apelowali, że należy uczynić wszystko co możliwe, aby nie dopuścić do kolejnego konfliktu światowego. Wszyscy też nawiązywali do aktualnego stanu stosunków polsko-rosyjskich określając je jako trudne i postulowali potrzebę ich odmrażania i przywracania normalności w dwustronnych relacjach.

Po oficjalnych wystąpieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym wyzwolicieli tych ziem. Następnie uczestnicy uroczystości przybyli do centrum Braniewa, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty przed granitową tablicą poświęconą Generałowi Władysławowi Andersowi.

W uroczystościach w Braniewie uczestniczyło ok 1 tysiąca osób. W zdecydowanej większości byli to jednak obywatele Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza młodzież. Udział mieszkańców Braniewa nie był zbyt duży. Przybyli głównie ludzie starsi, w tym weterani i samorządowcy. Sama uroczystość była wzorowo przygotowana i przeprowadzona. Duży w tym udział mają kaliningradczycy oraz władze Braniewa. Nie odnotowano żadnych zakłóceń i incydentów.

W drodze powrotnej do Warszawy zatrzymaliśmy się w Pieniężnym. Na miejscowym cmentarzu, na mogiłach poległych żołnierzy i oficerów Armii Radzieckiej oraz przy pomniku Generała Czerniachowskiego złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.