VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

W dniach 2019.09.25-26 odbył się w Białymstoku VI Wschodni Kongres Gospodarczy –  największa debata na temat obecnego i przyszłego stanu gospodarki makroregionu, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.

Tegorocznemu wydarzeniu przyświecało hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Intencjami jakie przyświecały zarówno organizatorom jak i partnerom Kongresu jest chęć  tworzenia doskonałej przestrzeni do dyskusji, konfrontacji i zbliżenia oraz szukania wspólnych rozwiązań służących rozwojowi Polski Wschodniej.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to debata różnych środowisk, przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i polityki, ekspertów, naukowców.

W tym roku cykl debat imprezy rozpoczęła sesja plenarna pt.” 15 lat w Unii Europejskiej”. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, co nam daje członkowstwo w Unii Europejskiej.

Na prawie 30 panelach i imprezach towarzyszących, w których udział wzięło około 1500 uczestników,200 prelegentów, przez dwa dni kongresowe poruszane były między innymi tematy związane z funduszami unijnymi po 2020 roku, inwestycjami samorządowymi i ich finansowaniem, a także połączenia biznesu i nauki, cyfryzacji i nowych technologii, rynku pracy, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Odbyły się dyskusje na temat ewolucji programów rozwojowych UE, odnawialnych źródłach energii dla Polski Wschodniej, zielonym biznesie.

Ponieważ tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyło hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, agenda imprezy obejmowała spektrum tematów z tego zakresu: od niełatwych relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, po eksport i ekspansję gospodarczą.

Zakres tematyczny uzupełniały międzynarodowe dwustronne spotkania gospodarcze: Polska- Litwa, Polska- Białoruś.

Na Konferencji uczestniczyli przedstawiciele właściwych ministerstw z Polski, Litwy, Estonii, Węgier, Białorusi, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele biznesu polskiego i zagranicznego.  

Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód reprezentował Witalis Kuryłowicz- prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego.