Uroczysty koncert

W dniu 30 września 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z prezesem Józefem Bryllem uczestniczyli w uroczystym koncercie z okazji 70 -tej Rocznicy Powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70 -tej Rocznicy Nawiązania Stosunków Dyplomatycznych Pomiędzy Polską  a Chińską Republiką. Organizatorami obchodów byli; Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” oraz Ambasada  Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Koncert odbył się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.  Uczestników powitał prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” Antoni Dragan . Wśród gości w koncercie uczestniczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny CHRL w Polsce JE Liu Guangyuan. Okolicznościowe  wystąpienie wygłosił prof. Longin Pastusiak Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia,  który podkreślił znaczenie współpracy Polski z Chinami i przedstawił aktualny stan stosunków pomiędzy obu państwami. Wystąpił także JE Ambasador CHRL odnosząc się do obchodzonych rocznic i ich znaczeniu w rozwoju współpracy Chin z Polską. Na zakończenie uroczystości  wystąpił z koncertem Akademicki Chór Politechniki Warszawskiej oraz znakomity tenor Chaoran Zuo,  absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu kontynuujący studia doktoranckie na Uniwersytecie  Muzycznym w Warszawie. Po koncercie w Królewskiej Galerii Rzeźby odbyło się spotkanie towarzyskie. Chinom życzymy  powodzenia w dalszym dynamicznym rozwoju.