VI Tom cyklu – „Kresowianie piszą wierszem…”

Ostatniego dnia 2018 roku ukazał się już VI Tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, który poświęcony jest twórczości Pana Józefa Chimiaka, człowieka skromnego, serdecznego i wrażliwego o niezwykłej pasji tworzenia.

Tom liczy 212 wierszy autora o zróżnicowanej tematyce ujętej w siedmiu częściach. Wiersze powstały w okresie pięćdziesięciu lat. Wnikliwy Czytelnik z pewnością odróżni wiersze z lat 50. i 60., od wierszy lat 90 i późniejszych. Zostały one napisane pod wpływem tego, co działo się wokół autora: z tęsknoty do ziemi Jego dzieciństwa lub też z wewnętrznych przeżyć dobra i zła.

Twórczość Chimiaka mogliśmy już podziwiać w poprzednio wydanym piątym tomie zbiorowym twórczości Kresowian województwa opolskiego. W niedalekiej przyszłości autor zaprezentuje interesujący utwór pisany wierszem, dedykowany najmłodszym czytelnikom pt. „Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem napisana”.

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód od pierwszego tomu wspiera partnersko wydania niniejszego cyklu. Nie mogło być inaczej i tym razem.

Redaktorem publikacji jest dr Anna Krzywicka-Ustrzycka członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.