Jak młodzi Kazachowie uczący się od pół roku w szkołach średnich Opolszczyzny żegnali odchodzący 2018 rok

Młodzi Kazachowie przybyli do Nysy i Otmuchowa aby przygotować się do różnych zawodów w szkołach średnich, część z nich na ferie świąteczne wyjechała do rodziców w Kazachstanie, dla pozostałych pani dr Maria Kałamarz, szefowa Eurasia Adviser Company – członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zorganizowała pobyt w ośrodku turystycznym Peters nad jeziorami turawskimi w okresie 21.12.2018 – 2.01.2019, a uczniowie i Organizatorka zaprosili na spotkanie w dniu 27 grudnia gości, w którym wzięli udział miedzy innymi Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Wicestarosta Nyski Joanna Burska, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Małgorzata Tudaj i Wiceprezes Zarządu Krajowego i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz.

W otrzymanym wcześniej zaproszeniu na spotkanie uczniowie zapowiedzieli:

„Z Kazachstanu do Polski przyjechaliśmy pół roku temu. Rozpoczęliśmy naukę w szkołach średnich w województwie opolskim.

Poznaliśmy w Polsce wielu serdecznych przyjaciół: koleżanki i kolegów w szkole, nauczycieli, opiekunów. Pomogli nam w nauce języka polskiego i nowej organizacji życia codziennego. Dzięki nim „uczymy się Polski”, poznajemy jej kulturę i historię.

Pragniemy Nowy Rok spędzić z naszymi nowymi przyjaciółmi. Podzielić się wiedzą o Kazachstanie, naszej ojczyźnie.

Przeto zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 27 grudnia w ośrodku turystycznym „Peters” w Turawie. Zaprezentujemy tam kulturę Kazachów, nasze obyczaje, tradycję, opowiemy o Kazachstanie, poczęstujemy narodowymi potrawami”.

I tak też było w dniu 27 grudnia, gdzie elegancko ubrani, ustawieniu w półkolu uczniowie z Kazachstanu serdecznie powitali przybyłych gości, których przedstawiła dr Maria Kałamarz, a goście powitali nie mniej serdecznie uczniów z Kazachstanu, a oni sami zaprezentowali się podając imię i nazwisko w języku polskim, cel przyjazdu, miejsce nauki, nazwę szkoły i specjalność której się uczą.

Po zajęciu miejsc w pięknie świątecznie udekorowanej Sali przez samych uczniów rozpoczęła się realizacja programu zapowiedzianego w zaproszeniach.

Była to piękna, prawie dwugodzinna prezentacja w wykonaniu przez wszystkich obecnych uczniów rozpoczęta odśpiewaniem hymnu państwowego Kazachstanu obrazująca kulturę, historię i współczesność ich Ojczyzny dokonana poprzez śpiew, taniec, muzykę, recytację i monologi, a także poczęstunek narodowymi potrawami, również przygotowanymi przez uczniów z Kazachstanu, a niektórzy z nich uczą się również w szkole gastronomicznej w Nysie.

Obecni goście byli zachwyceni, tą wzorowo przygotowaną prezentacją w większości w języku polskim, choć wszyscy uczą się go dopiero pół roku.

W ocenie gości była to wspaniale metodycznie przygotowana impreza, a widać było nie tylko chęć pokazania swoich uczniowskich umiejętności i wiedzy, ale także jakości wykonania, aby mogli być dobrze zauważeni i ocenieni. Podobną opinię wyrażali również dziennikarze telewizji w czasie nagrywania wcześniej na próbie tej prezentacji, którą w tym samym dniu pokazali w TVP Opole.

W końcowej części spotkania słowa uznania i podziękowania za wspaniałą imprezę wyrazili goście w tym Starostowie z Nysy i Kędzierzyna-Koźla, a także Wiceprezes Zarządu Krajowego i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Opolu Eugeniusz Brudkiewicz, który wręczył dla grupy piękne wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Polska-Wschód „Kazachstan – Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo” pod redakcją naukową Władysława Sokołowskiego i Mukhita-Ardagera Sydyknazarova z osobistymi dedykacjami z dnia 20 grudnia w Warszawie od Redaktora naukowego Władysława Sokołowskiego, Ambasadora Kazachstanu w RP Margułana Baimuchana i Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józefa Brylla. Ponadto uczniowie otrzymali folder turystyczny „Witamy na Śląsku Opolskim – Добро пожаловать в Опольскую Силезию!” wydany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, aby lepiej mogli poznać Opolszczyznę z najnowszymi akcentami obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i 800-lecia otrzymania praw miejskich Opola, a są to pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłonięte w 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Nysie, a wiec w miejscu w którym uczniowie przebywają oraz pomnik Księcia Kazimierza I Opolskiego Założyciela Miasta Opola w Opolu.

Była to piękna i radosna impreza dla gości, a szczególnie dla uczniów z Kazachstanu, którzy włożyli wiele wysiłku, czasu i pomysłów, aby godnie pożegnać 2018 rok wspólnie z przyjaciółmi polskimi.