Spotkanie Klubu Absolwentów

16 stycznia w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej odbyło się spotkanie noworoczne   Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)  działającego przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska -Wschód. Członków Klubu i zaproszonych gości powitał prezes dr Adam Zaborowski, który przedstawił także najważniejsze wydarzenia i działania w 2018 r. Omówił także propozycje inicjatyw na rok 2019.  Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Sergiej Andrejew, Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie dr Igor Żukowski oraz prezesi: Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja Jerzy Smoliński. Podczas spotkania  głos zabrał JE Ambasador przekazując podziękowania za inicjatywy i działalność Klubu oraz życzenia na 2019 rok. Życzenia przekazał także prezes  SWP- W , który w swoim wystąpieniu podkreślił również rolę Klubu w budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą.