V obchody Światowego Dnia Języka Rosyjskiego w Studenckim Centrum Kultury w Opolu

W dniu 6 czerwca w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego uroczyście obchodzono Światowy Dzień Języka Rosyjskiego. Obchody zostały zorganizowane przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej i Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Otwarcia dokonała dr Irena Danecka, przewodnicząca komitetu organizacyjnego, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W witając w imieniu organizatorów zebranych w tej pięknej sali uczestników, w tym gości zaproszonych, wykładowców i studentów oraz uczniów i nauczycieli.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Eugeniusz Brudkiewicz stwierdzając, że czuje się na Uniwersytecie tak jak 60 lat temu, gdy rozpoczynał w sali obok dzisiejszego centrum pierwsze zajęcia z fizyki, a wcześniej pierwszy raz wysłuchał ciekawe przemówienie inaugurujące rok akademicki wygłoszone przez ówczesnego rektora WSP Profesora Stanisława Kolbuszewskiego i wykładu inauguracyjnego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego – Prezesa Polskiej Akademii Nauk „Szlachetne cechy dobrej roboty” którymi ja spróbuję posługiwać się do dziś w swojej pracy, a także staram się oceniać w ten sposób pracę innych.

A dziś z dużym zainteresowaniem, podobnie jak wszyscy tu obecni wysłuchamy wykładu Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN i członka Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, dyrektora Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Następnie E. Brudkiewicz mówił o doświadczeniach i osiągnięciach, które były możliwe również dzięki współpracy głównie z instytucjami nauki, kultury, oświaty i biznesu. Szczególne słowa uznania skierował do pracowników Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego obecnych na sali Prof. Wojciecha Chlebdy, Dr Ireny Daneckiej, Barbary Chlebdy oraz Prof. Eleny Jagt-Yazykowej, która od samego początku wspiera organizację Światowego Dnia Języka Rosyjskiego i bierze w nim czynny udział. Pani Profesor jest geologiem, paleontologiem, pracownikiem Zakładu Paleobiologii i Ewolucji, który wchodzi w skład Samodzielnej Katedry Biosystematyki UO. Od 2016 roku pani Profesor Jagt-Yazykova jest kierownikiem Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Uznanie i gratulacje skierował do obecnych na sali członków Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej, którego działalność będziemy oglądać w czasie prezentacji ich dokonań i zdobycia po raz trzeci Nagrody Rektora.

Jesteśmy na uczelni, która jako pierwsza w kraju odznaczona została Medalem Mickiewicz-Puszkin, a wielu pracowników również jest uhonorowanych tym medalem i Dyplomem Honorowym 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W dniu dzisiejszym w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i własnym pragnę wręczyć wspólnie z Wiceprezesami Oddziału dr Ireną Danecką i mgr inż. Elżbietą Roehr Medal Mickiewicz-Puszkin dla Dr Tomasza Wielga – Zastępcy Dyrektora Instytutu Slawistyki i Prof. Elenie Jagt-Yazykowej Dyplom Honorowy Stowarzyszenia za wieloletni, osobisty wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą. Uczestnicy spotkania gratulowali wyróżnień gromkimi brawami.

Następnie wystąpił Prof. Wojciech Chlebda prezentując bardzo interesujące przesłanie na Światowy Dzień Języka Rosyjskiego obejmujące historię najpopularniejszych języków świata, rolę i miejsce języka rosyjskiego na przestrzeni czasu i dziś, w tym odbiór społeczny języka rosyjskiego przez Polaków na przestrzeni historii z sugestią opracowania i wydania całościowego spojrzenia na język rosyjski w zestawie z językami świata.

Bogaty dorobek z trzykrotną Nagrodą Rektora Uniwersytetu Opolskiego i historię Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej w formie multimedialnej zaprezentowały Monika Bonarek – przewodnicząca Koła i Klaudia Lach – skarbnik Koła.

W kolejności inauguracyjny wykład z pokazem multimedialnym wygłosiła Prof. Elena Jagt-Yazykowa – zasłużona działaczka Stowarzyszenia „Perm – nieznana stolica Uralu” z pokazem licznych fotografii tego regionu z zeszłorocznego pobytu na Uralu.

W części artystycznej wystąpiła Kamila Kłapińska z piosenkami Anny German, Piotra Wysockiego i Ałły Pugaczowej oraz Prof. Elena Jagt-Yazykowa zaśpiewała współczesne piosenki z repertuaru zespołu DDT. Następnie z recytacją poematu „Eugeniusz Oniegin” Aleksandra Puszkina i wykonaniem dwóch piosenek rosyjskich wystąpiły uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, które ze swoimi nauczycielami i kolegami z klasy przyjechały specjalnie na tą imprezę.

Kolejnym wykonawcą był student I roku języków obcych w sektorze usług Piotr Jaworski, który zagrał „Katiuszę” na ukulele. Tradycyjnie spotkanie zakończył nieformalny hymn, czyli piosenka „Давайте говорить на русском языке” w wykonaniu pani Prof. Eleny Jagt-Yazykovej. Moderatorami części artystycznej były Monika Bonarek, studentka I roku magisterskiego języków obcych w dyplomacji, przewodnicząca Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej i Klaudia Lach, studentka I roku języków obcych w sektorze usług, skarbnika Koła.

Dokumentację fotograficzną spotkania wykonała Elżbieta Roehr.