Studencka Konferencja Naukowa na UW

Z inicjatywy  Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Koła Współpracy Polska –Wschód  UW  i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód   5 czerwca 2018 r. odbyła się  Studencka Konferencja Naukowa nt. „Relacje Polska – Rosja w setną rocznicę odzyskania niepodległości państwa polskiego”.  Konferencję otworzyły wystąpienia prof. dr hab. Józefa Tymanowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód Józefa Brylla , Dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie dr Igora Zhukovskiego oraz Przewodniczącej Koła Współpracy Polska –Wschód IE WNPiSM UW Agnieszki Polewskiej. Konferencja przebiegała w dwóch panelach : I Społeczne i historyczne uwarunkowania relacji Polska – Rosja , II Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania relacji Polska – Rosja. W konferencji udział wzięli studenci z Kół Naukowych: Uniwersytetu Opolskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Collegium Bobolanum,  Wydziału Logistyki , Cybernetyki  i doktoranci z WAT,  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego , Studenci i doktorant Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, członkowie SWP- W i SWP- R oraz gospodarze studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzona konferencja dobrze wpisuje się w czas poszukiwania dróg nawiązywania dialogu miedzy Polską i Rosją.