Otwarcie Konsulatu Honorowego Białorusi w Katowicach

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego  Białorusi Polsce  Władimira Czuszewa oraz Konsula Honorowego  Białorusi w Katowicach na obszar Województwa Małopolskiego, Opolskiego i  Śląskiego Marka Rasińskiego  prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll  2 października 2019 roku  uczestniczył w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Białorusi w Katowicach. Jest to pierwszy Konsulat Honorowy Białorusi w Polsce,  co wskazuje na zainteresowanie obu stron rozwojem stosunków bilateralnych. W otwarciu udział wzięli: przedstawiciele  Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, miasta Katowice, Konsulowie Honorowi,  przedstawiciele środowiska nauki, kultury, biznesu nie tylko z obszaru działania Konsulatu Honorowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającego Konsulat Honorowy dokonali Ambasador Białorusi i Konsul Honorowy.  Podczas  uroczystości wystąpili JE Ambasador Białorusi Władimir Czuszew, Konsul Honorowy Marek Rasiński,  Wicedyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Polski Krzysztof Lewandowski, Naczelnik Wydziału Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi Ludmiła Tatarynowicz, przedstawiciele województw i instytucji.  W merytorycznym wystąpieniu nowego Konsula Honorowego   określone zostały filary na których opierać będzie swoja działalność, a są to: gospodarka,  nauka i  turystyka Wystąpił  także  Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll , wręczając na zakończenie przemówienia Panu Konsulowi Honorowemu okolicznościowy dyplom z gratulacjami  z okazji otwarcia Konsulatu z życzeniami wielu sukcesów w realizacji zadań umacniających współpracę  Białorusi z Polską. Po uroczystości otwarcia konsulatu odbyło się spotkanie z władzami Katowic na którym omówiono możliwości i perspektywę współpracy Katowic z odpowiednikami na Białorusi. W spotkaniu, którego gospodarzami byli wiceprezydenci Miasta Katowice; Jerzy Woźniak i Waldemar Bojarun uczestniczyli: JE Ambasador Władimir Czuszew, Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Białoruś Eugeniusz Rabcew, Naczelnik Wydziału Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi Ludmiła Tatarynowicz, Konsul Honorowy Marek Rasiński i Prezes SWP-W Józef Bryll. Panu Konsulowi Honorowemu życzymy powodzenia w realizacji misji służącej rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Białorusią i Polską.