UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 100-LECIA URODZIN JAROSŁAWA FURGAŁY, OBROŃCY WARSZAWY, LENINGRADU, WIĘŹNIA NIEMIECKICH OBOZÓW JENIECKICH.

W dniach 1-6 lipca Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego i opolskiego, bo Jarosław Furgała większość swojego życia spędził na pograniczu regionów ,czyli Oławy i Brzegu. Urodził się Jarosław Furgała w Lubaczowie, jako uczeń należał do harcerstwa i do Związku Strzeleckiego. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy, a po kapitulacji wrócił do Lubaczowa, gdzie po wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski został wcielony do Armii Czerwonej i wywieziony nad granicę z Mandżurią. W 1942 roku ze swoim oddziałem został przywieziony w okolice Leningradu. W czasie obrony miasta został ranny i trafił do niewoli niemieckiej. Następnie przywieziony do obozu w Estonii i ostatecznie trafił do Stalagu IV B Mühlberg, gdzie doczekał zakończenia wojny. Po 1945 roku zamieszkał w Dolnym Śląsku. Obecnie mieszka w Brzegu i  z zamiłowania jest artystą ludowym – specjalizujący się w malarstwie i rzeźbiarstwie.

W jubileuszowych spotkaniach dominowały słowa podziwu patriotyzmu, szacunku i uznanie za wieloletni trud i dorobek artystyczny. W licznej grupie uczestników uroczystości 100-lecia wzięli udział posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , przedstawiciele samorządów Województw Dolnośląskiego i Opolskiego , ugrupowań politycznych, organizacji pozarządowych i liczne grono przyjaciół , mieszkańców Oławy i Domaniowa , gdzie Jubilat jest najbardziej znany jako artysta ludowy.

W trakcie uroczystości Jubilat otrzymał wiele listów gratulacyjnych, naręcza kwiatów, drobnych upominków , a najwięcej życzeń dalszych 100 lat zdrowia i ciepła w gronie rodziny i przyjaciół. Były życzenia od Premiera  Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Wojewody Dolnego Śląska, które wręczył burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Podobne życzenia i kwiaty od Marszałka Województwa Opolskiego wręczył Marek Witek, pełnomocnik ds. wielokulturowości Województwa Opolskiego.  Listy i życzenia od Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego Józefa Brylla i własnym oraz na prośbę Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Ivana Kosonogova, przekazał Eugeniusz Brudkiewicz Wiceprezes Zarządu Krajowego i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Upominki, kwiaty od kombatantów z Zarządu Okręgu Światowego Związku Armii Krajowej wręczył prezes Henryk Wierny.