X Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego, 29 czerwca 2019

Drużyna oldbojów piłki nożnej z Białegostoku reprezentowała na turnieju w Chodzieży Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Oddział Podlaski. X Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego odbył się 29 czerwca br. w Chodzieży na stadionie „Polonii”. Na turnieju byli przedstawiciele samorządu szczebla lokalnego, powiatowego, starosta, burmistrz, radni, przedsiębiorcy, darczyńcy, i mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Rozrywki sportowe trwały od godz. 10.00 do godz. 18.00. O godz. 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju poprzedzone przemarszem drużyn z Rynku na stadion w Chodzieży w asyście orkiestry. W turnieju wzięło udział 20 drużyn, w tym 6 z zagranicy, razem 200 zawodników. Przed każdym meczem kapitanowie wymienili się proporczykami, upominkami. X Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego poprzez udział drużyn ze Wschodu i Zachodu połączył ludzi i naród. Po zawodach, wręczeniu nagród, pucharów, upominków, odbyła się zabawa integracyjna w międzynarodowym składzie w karczmie „Polonia”.Drużyna z Białegostoku wystąpiła pierwszy raz na turnieju w Chodzieży, ale pokazała wolę walki i wytrwałość. Bramkarz białostockiej drużyny otrzymał nagrodę fair play, inni zawodnicy otrzymali ciekawe nagrody a solenizanci upominki imieninowe. Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk wiceprezes Podlaskiego Oddziału SWP-W została wyróżniona statuetką za podejmowanie inicjatyw, działań oraz kształtowanie postaw przyczyniających się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy.Sportowe wydarzenie przez zawodników i kibiców zostało ocenione bardzo dobrze, poziom był bardzo wysoki. „Zmęczeni, strzaskani słońcem, ale szczęśliwi, zadowoleni ze sportowej współpracy. Ważne było, że mogliśmy z fajnymi ludźmi z Polski i naszymi sąsiadami uczestniczyć w turnieju, zrobić coś wspólnotowego. Dziękujemy za wspólną grę, rywalizację i integrację” – tak podsumował turniej kapitan białostockiej drużyny.Udział w X Jubileuszowym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego zaowocował nie tylko pozytywną energią, wymianą doświadczeń, ale przede wszystkim nowymi kontaktami. Zbigniew Marczyk, główny organizator tego wydarzenia sportowego zaprosił drużynę oldbojów z Białegostoku na turniej w przyszłym roku. Drużyna Oldbojów SWP-W Oddział Podlaski otrzymała zaproszenie do udziału w turnieju piłki nożnej halowej w listopadzie 2019 r. do Grodna. Na turniej, który odbędzie się w grudniu została zaproszona przez FC Dniepr Mogilev a w lutym 2020 r. do Połczyn Zdrój.Udział drużyn oldbojów w turnieju daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, współdziałania z partnerskimi organizacjami, współpracy z innymi państwami na Wschodzie i Zachodzie.